Missie en visie

Missie:

Wij zijn studievereniging Epione, de studievereniging voor studenten HBO-V aan de Hogeschool Leiden. In de Griekse mythologie is Epione de godin van pijnverzachting; haar naam betekent ‘verzachtend’. Zij was de vrouw van askleipios, de god van de geneeskunde. Zo blijkt maar weer dat geneeskunde en verzorging dikwijls hand in hand met elkaar gaan. Niet alleen is Epione een Griekse godin, ook is zij hedendaags een actieve, bruisende studievereniging met duidelijke waarden.

Wij staan voor verbinding, persoonlijke ontwikkeling, en collectieve verantwoordelijkheid. Wij ambieren een ontmoetingscentrum te zijn waarin de ontwikkeling van onze studenten, de opleiding HBO-V, en de gezondheidszorg in het algemeen, centraal staat. Wij geloven dat het geheel meer is dan de som der delen en dat we elkaar nodig hebben voor onze eigen ontwikkeling. Wij bieden onze studenten de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en een geweldige studententijd tegemoet te gaan, waarin zij veel meer leren dan enkel hetgeen we in de opleiding mee krijgen. Daarna kunnen onze studenten goed voorbereid de werkvloer op gaan.

Visie:

Zorg wordt steeds complexer; multi-morbiditeit, vergrijzing, mondiger patienten zijn hier onder andere een oorzaak van. Daarnaast is er een heftig tekort aan verpleegkundigen en dient de zorg zich aan te passen aan de wensen van zorgverzekeraars. Studievereniging Epione zet zich in om haar studenten zich zo breed mogelijk te ontwikkelen ten aanzien van hun toekomstige professie, waarbij zij de complexe vraagstukken van hedendaagse zorg goed voorbereid het hoofd kunnen bieden.

Daarnaast brengen studenten verpleegkunde grofweg een derde van hun tijd als student op stages door, en laat het klassensysteem, dat HSL hanteert, weinig ruimte over voor het ontmoeten van andere studiegenoten. Dit belemmert sociale interactie tussen studenten. Wij staan voor meer sociale binding tussen studiegenoten binnen en buiten de vereniging, en bieden een laagdrempelige manier om elkaar te leren kennen en jezelf te ontwikkelen. Dit willen wij bereiken door:

-Het bevorderen en organiseren van activiteiten waarbij vakinhoudelijke kennis wordt opgedaan;

-Het bevorderen en organiseren van activiteiten waarbij sociale interactie en netwerken onderling wordt gestimuleerd;

-Het vertegenwoordigen van haar studenten en het behartigen van de belangen van de student;

-Het aanbieden van studiehulp.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven